WIELE  BANKÓW  I  TOWARZYSTW  UBEZPIECZENIOWYCH  W JEDNYM MIEJSCU                  KREDYTY    UBEZPIECZENIA

  • Hestia
  • Warta
  • PZU
  • Inter Risk
  • Generali
  • HDI
  • Aviva
  • Tuz
  • Mtu
  • You

ubezpieczenie grupowe dla bochnianUBEZPIECZENIA GRUPOWE

   Ubezpieczenie skierowane jest do grupy pracowników  związanych formalnie z zakładem pracy (ubezpieczającym). Minimalna liczba pracowników niezbędna do zawarcia umowy grupowego ubezpieczenia to już 3 osoby.

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby w wieku 18-69 lat a kończy się w upływem 70 roku życia.

Umowa ubezpieczenia daje możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia optymalnie zaspokajającego potrzeby osób ubezpieczonych.

Warunki ubezpieczenia w zakresie wysokości świadczeń podlegają negocjacjom.

Ochrona ubezpieczeniowa działa przez 24 godziny na dobę na całym świecie.   Ubezpieczony ma przy tym prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia po odejściu z zakładu pracy w ramach odrębnej, korzystnej umowy ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego.   

Elastyczne ubezpieczenie na życie, które możesz rozszerzyć o umowy dodatkowe zabezpieczające finansowo w razie niespodziewanych zdarzeń takich jak choroba czy wypadek.  W ramach określonych limitów decydujesz o wysokości ochrony ubezpieczeniowej i zakresie ubezpieczenia

Co zyskujesz:  Elastyczne ubezpieczenie, możliwość ochrony Twoich bliskich, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, wypłata w razie poważnego zachorowania czy świadczenie Assistance w razie choroby
.

Zapraszamy do skorzystania z ubezpieczenia grupowego w Bochni, Pl. Gazaris 11, lok. 4 (obok Hali Targowej)