UBEZPIECZENIA FIRMOWE BOCHNIA

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi własną działalność w Bochni i nie tylko, powinien brać pod uwagę poza potencjalnymi zyskami także ryzyko poniesienia strat, które to w jego przypadku jest dość znaczne.

UBEZPIECZENIA FIRMOWE BOCHNIA

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi własną działalność w Bochni i nie tylko, powinien brać pod uwagę poza potencjalnymi zyskami także ryzyko poniesienia strat, które to w jego przypadku jest dość znaczne. Istnieje bowiem wiele sytuacji, w związku z którymi można  ponieść straty. Do zdarzeń, które mogą spowodować straty zaliczyć można kradzież, włamanie, pożar, powódź, huragan ale też ubezpieczenie OC  za wyrządzenie szkody osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością.

Zapraszamy do naszego biura w Bochni.